Odwiedź inne nasze strony

www.firr.org.pl - oficjalna strona Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Tutaj znajdziesz informacje na temat innych naszych projektów oraz oferowanego wsparcia (szkolenia, konsultacje komputerowe i psychologiczne, adaptacja książek, itp.) dla osób niewidomych i słabowidzących.

www.tyfloswiat.pl - Tyfloświat to platforma internetowa będąca centrum informacji o technologiach wspomagających, szkoleniach, wydarzeniach, itp. skierowanych do osób z dysfunkcją wzroku

www.tyflopodcast.net - Tyflopodcast to zbiór instrukcji oraz poradników w formie audio dla niewidomych lub słabowidzących użytkowników komputerów o zróżnicowanej wiedzy technicznej.

www.fdc.org.pl - Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni to platforma współpracy organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz firm komercyjnych, które działają w obszarze włączenia cyfrowego osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.